Zakázková výroba z nerez oceli, výroba nerezových zařízení, strojů pro farmacii, chemii, potravinářství, nádrže, kontejnery, tlakové nádoby, procesní tanky, sušárny, zásobníky, odstředivky, prosévací stroje, šnekové dopravníky, řezání vodním paprskem, CNC obrábění
Nerezová zařízení
Na Sádkách 2798, 767 01 Kroměříž, Česká republika
Telefon 573 500 550, Fax 573 339 481, Email pharmix@pharmix.cz

Výroba nerezových
strojů a zařízení pro farmacii, chemii a potravinářství

Certifikace

Kvalita, environment a svařování

Od roku 2005 máme zavedený integrovaný systém řízení kvality, který zahrnuje:
  • Systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016
  • Systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016
  • Systém pro řízení jakosti při tavném svařování kovových materiálů dle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 (Vyšší požadavky na jakost) 
Certifikát TÜV SÜD 9001+3834-2
Certifikát TÜV SÜD 14001

Výroba tlakových nádob dle PED

Dále jsme schváleným výrobcem tlakových nádob dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU, respektive Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. pro tlaková zařízení. Na základě certifikátu jsme oprávněni vyrábět tlakové nádoby do 100 barů v souladu s tímto předpisem a provést posouzení shody v nejvyšším modulu H/H1. Za certifikační a dozorový orgán jsme si zvolili prestižního partnera, společnost TÜV SÜD Czech, s.r.o., která nám jakožto ocenění naší nadstandardní péče o systémy řízení kvality v roce 2011 dokonce udělila Certifikát výjimečnosti.
     
Certifikát Modul H/H1
Certifikát výjimečnosti

Výroba zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu

V souvislosti s výrobou procesních tanků na míchání polymerů jsme v roce 2011 provedli certifikaci dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES (resp. aktuálně 2014/34/EU) a máme zavedený systém pro výrobu zařízení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 
Certifikát FTZÚ

Výroba tlakových nádob dle ASME

V roce 2010 jsme byli americkou společností ASME (The American Society of Mechanical Engineers) certifikováni pro výrobu tlakových nádob dle ASME Code – Sekce VIII, Divize 1 – U designator. Tuto certifikaci jsme v únoru 2014 obnovili. Od února 2017 tento certifikát pozbyl platnost a prozatím jej nebudeme obnovovat.


Výroba nerezových strojů a zařízení pro farmacii, chemii a potravinářství
Hledání na stránkách   

Na Sádkách 2798, 767 01 Kroměříž, Česká republika
Telefon 573 500 550,Fax 573 339 481
Grafika a aplikace - DUNA Graphics 2013